Elevernes fritidskultur i spil

Langt størstedelen af de større børn og unge er i deres fritid tilstede på de sociale medier, hvor de kommunikerer, netværker, ”liker” og kommenterer på hinandens bidrag – kort sagt de prøver sig selv af og bliver klogere på sig selv og verden. Cyperspace bliver på den måde et naturligt rum i deres hverdag, hvor de gør sig en masse erfaringer. Nogle af de erfaringer og kompetencer som eleverne får gennem denne fritidskultur, er kompetencer som eleverne fint kan anvende i et læringsperspektiv i skolen. Derfor er tanken bag dette projekt, at få disse kompetencer i spil i den formaliserede undervisning i skolen, bl.a. gennem Twitter-samarbejde med elever andre steder i langet/verden, samarbejde omkring politik og samfund – fx kontakt med politikere – gennem Facebook eller Twitter. Vi tænker også, at klassens forældregruppe kan være en god ressource i forhold til deres erhverv eller interesser, og dem vil vi også gerne involvere i projektet ved at invitere dem med indenfor på de sociale platforme, vi arbejder på.

I første del af projektet vil fokus være at få eleverne gjort fortrolig med at anvende de sociale medier i interne relationer i skolen – ikke den tekniske side, den kender de allerede – men at vise og opdage veje, hvor disse kan anvendes i læring og undervisning.

Det kan fx være

  • en back channel med kommentarspor på Twitter, mens klassen ser en film (ideen her kommer fra smee-projektet i Skive).
  • et fortolkningsfællesskab på Facebook gennem læsning og analyse af novelle
  • en forforståelsesundersøgelse, hvor alle skal give deres korte svar på Twitter, inden en tekst læses/emne undersøges

Gennem projektet håber vi på, at vi kan være med til at give alle 28 elever en stemme i klassesammenhæng, så det ikke bare er de sædvanlige håndsoprækkere, der altid får lov at svare.

Baggrund

I foråret deltog jeg i Læringsfestivalen i Bellacentret, og hørte der Jesper Tække og Michael Paulsens oplæg, Bryd den sociale arv med sociale medier. Oplægget satte ord på noget, jeg længe havde gået med tanker og oplevelser omkring – at bevidst brug af sociale medier kan være med til at give især de svageste elever i en klasse en stemme. Jeg havde allerede haft gode erfaringer med både blogs og Facebook i undervisningen på 7. – 9. årgang, så skridtet til selv at afprøve ideerne var ikke så stor. En ansøgning om støtte til at lave en prototype blev sendt af sted og en styregruppe blev nedsat.

Projektet blev godkendt, og efterfølgende deltog vi i konferencen, Socio Media Education i Skive, hvor de foreløbige resultater fra Tække og Paulsens forskningsprojekt blev præsenteret og diskuteret, og fik der konkrete ideer til, hvordan de sociale medier kan tænkes ind i undervisningen. Vi er klar over, at de erfaringer, der er gjort på gymnasial niveau ikke umiddelbart kan overføres til folkeskoleniveau, hvor både elevgruppen og opgaven er en lidt anden, men vi tror alligevel på, at vi kan gentænke nogle af Tække og Paulsens metoder i en folkeskolesammenhæng. Eller det skal i hvert fald prøves. Velkommen.

På vegne af styregruppen

Marianne Thompson

Langsøskolen, Silkeborg