Baggrund

I foråret deltog jeg i Læringsfestivalen i Bellacentret, og hørte der Jesper Tække og Michael Paulsens oplæg, Bryd den sociale arv med sociale medier. Oplægget satte ord på noget, jeg længe havde gået med tanker og oplevelser omkring – at bevidst brug af sociale medier kan være med til at give især de svageste elever i en klasse en stemme. Jeg havde allerede haft gode erfaringer med både blogs og Facebook i undervisningen på 7. – 9. årgang, så skridtet til selv at afprøve ideerne var ikke så stor. En ansøgning om støtte til at lave en prototype blev sendt af sted og en styregruppe blev nedsat.

Projektet blev godkendt, og efterfølgende deltog vi i konferencen, Socio Media Education i Skive, hvor de foreløbige resultater fra Tække og Paulsens forskningsprojekt blev præsenteret og diskuteret, og fik der konkrete ideer til, hvordan de sociale medier kan tænkes ind i undervisningen. Vi er klar over, at de erfaringer, der er gjort på gymnasial niveau ikke umiddelbart kan overføres til folkeskoleniveau, hvor både elevgruppen og opgaven er en lidt anden, men vi tror alligevel på, at vi kan gentænke nogle af Tække og Paulsens metoder i en folkeskolesammenhæng. Eller det skal i hvert fald prøves. Velkommen.

På vegne af styregruppen

Marianne Thompson

Langsøskolen, Silkeborg